Hoofdzorg

Wat doet een psycholoog?

  Je kan terecht bij een psycholoog voor ambulante gesprekstherapie. Dit houdt in dat je op regelmatige basis langskomt voor een gesprek. Het betreft hier geen opname. Deze gesprekken zijn niet zo maar vrijblijvend, maar volgen een welbepaalde structuur.

Allereerst starten we met een intake gesprek. Dit is een kennismakingsgesprek waarin we samen een aantal zaken nagaan: de reden van je komst, je verwachtingen rond een begeleiding, mogelijke oorzaken en een eerste voorstel rond therapie. Op het einde van dit gesprek wordt bepaald of je onmiddellijk een begeleiding kan opstarten of dat misschien een doorverwijzing noodzakelijk is.

Een therapie volgt meestal een vaste structuur: een afspraak elke veertien dagen met daartussenin tijd om thuis zelf verder te werken aan verandering. Tijdens de afspraak, die ongeveer een uur duurt, worden telkens bepaalde thema’s uit je leven behandeld. We kijken hoe je zaken in het verleden aangepakt hebt om dan te kijken waar knelpunten zijn en hoe je deze knelpunten in de toekomst kan vermijden door gedragsverandering. Op het einde van een afspraak worden doelen voor thuis vastgelegd of bepaalde opdrachten meegegeven. Deze kan je in de tussenliggende periode uitvoeren. De volgende afspraak start met een evaluatie van deze opdrachten: hoe viel dit mee? Wat lukte goed? wat lukte minder goed? Heb je zelf een oefening bedacht? etc.

Wanneer een gedragsverandering goed verloopt en je alles kan toepassen in je dagelijkse leven, wordt de therapie stilaan afgebouwd. Bij elke nieuwe afspraak wordt nagegaan of je nog nood hebt aan ondersteuning om zo te komen tot een beëindiging van de begeleiding.

Soms komen mensen niet zozeer voor een verandering in hun leven, maar wel om bepaalde gebeurtenissen die ze meegemaakt hebben, te plaatsen. Ook dan wordt een vaste structuur in de afspraken gehouden, maar ligt het accent meer op samen nagaan waarom bepaalde dingen je raken, hoe je dit een plaats kan geven zonder dat je er constant aan moet denken.

Indien je merkt dat alleen gesprekstherapie je niet voldoende ondersteuning geeft, kan, in nauwe samenwerking, met je huisarts beslist worden om naast deze begeleiding ook te starten met medicatie. De opvolging van medicatie gebeurt dan door je huisarts.